Konstskatt + Triinu

VERNISSAGE ESTNISKA HUSETS KONSTSKATT & TRIINU

Vernissage Estniska Husets konstskatt & Triinu

 

11.02.2018 16.00

Estniska Huset, Wallingatan 34

 

AB Estniska Huset i Stockholm, sedan 1967 på Wallingatan, tidigare från 1954 på Regeringsgatan, har med åren skapat sig en konstsamling som idag omfattar c:a 250 verk. För att utsmycka väggarna i sitt nya hus lånade man till att börja med konst av estniska exilkonstnärer. Senare, med bättre ekonomi, fortsatte AB Estniska Huset att stödja estniska exilkonstnärer. Därutöver har konstsamlingen vuxit genom gåvor och arv.

 

I konstsamlingen är det främst exilestniska konstnärer som är representerade. Senare år har dock konstnärer från Estland tillkommit, t.ex. J. Arrak, V. Tolli, M. Uksine m.fl.

På utställningen presenterar vi dock enbart konstverk av tidigare exilestniska konstnärer.

 

_______________________________________________________________________

 

Under hösten 2016 beslutade Triinu-föreningens medlemmar att skapa ett gemensamt konstverk som gåva till rebubliken Estlands 100 års dag, i februari 2018. Huvudsyftet med konstverket var att låta medlemmarnas hantverksskicklighet komma till sin rätt. Alla medlemmar blev ombedda att delta i arbetet. Varje deltagare fick själv besluta om utformning och material till sitt arbete, med dimensionen 200 x 25 cm. Färgerna som fick användas var på förhand fastställda till endast: Blått (fri ton), vitt till svart (alla gråtoner däremellan) och sädesgult. Sången ”Eesti lipp/Estlands flagga” användes som inspiratorisk grund till arbetet. Deltagarna ombads att ägna särskild uppmärksamhet åt det faktum att sångtexten är ganska ”maskulin” medan föreningens medlemmar nästan uteslutande är kvinnor.

Jubileumsarbetets deltagare

Konstnärlig ledare: Kalli Klement

Anne Maandi Callius, Anu Blunt, Anu Raud, Eda Gustafson, Eija-Liisa Koolmeister, Elle Palu Jacobson, Kadri Thalström, Kaili Maide, Kalli Klement, Kristel Thalström, Kristina Viira, Liina Falkenberg, Maarja Joost Thorsén, Madli Björck, Merike Kõll, Piret Kaaman-Lepisk, Tiina Laantee och Tiiu Õunap Kruusmägi.

Copyright @ Estival All Rights Reserved